It’s Taco Tuesday EVERYDAY on our Nolita tour 🌮😋

 

Picture taken at tour stop, Oficina Latina.
.
.
.